Wielinq Academy

De Wielinq Academy is opgericht om professionals die starten in het adviesvak een stevige basiskennis mee te geven voor de verdere ontwikkeling. Dit kunnen young professionals zijn maar ook mensen met veel ervaring, voor wie het adviesvak relatief nieuw is. De training is opgebouwd uit vijf modules welke verschillende onderwerpen adresseren. Binnen de modules wordt theoretische kennis gecombineerd met voorbereidende opdrachten en praktische handvatten welke deelnemers in hun werk kunnen inzetten. Elke module wordt verzorgd door een ervaren Wielinqer. Tevens voorziet het programma in intervisie waarin het geleerde wordt gekoppeld aan de dagelijkse werkelijkheid van de eigen werkomgeving en ervaring.

 

De volledige Wielinq Academy wordt aangeboden als training met open inschrijving. Hiernaast worden ook andere varianten aangeboden, bijvoorbeeld een tweedaagse variant van de Wielinq Academy en losse modules. We bieden de volledige Wielinq Academy ook als in-company training aan.

 

NAJAAR 2021: TWEEDAAGSE WIELINQ ACADEMY 


 
 

 

PROGRAMMA

De volledige Wielinq Academy heeft een looptijd van totaal 6 maanden. Gedurende deze 6 maanden zijn er verschillende contactmomenten. De Academy start met een kick-off meeting van een halve werkdag (4u). Hierna wisselen de modules (8u) en de intervisiebijeenkomsten (4u) elkaar af (zie schema). Tijdens de intervisiebijeenkomsten zal de theorie van de module gerelateerd worden aan de dagelijkse praktijk. Aan elke module zal ongeveer twee uur zelfstandige voorbereiding voorafgaan. De Academy eindigt met een afsluiting van een halve werkdag (4u) met, indien gewenst, aansluitend een netwerkborrel.


De modules kunnen ook volledig online aangeboden worden door onze trainers.

 

Wielinq Academy voor jouw organisatie?

Wil je weten hoe de Wielinq Academy binnen jouw organisatie past? We denken graag mee!
De modules zijn aan te passen en te personaliseren. Voor een unieke, passende training. Neem contact op met Hilde Schwantje.

 

MODULES

De volledige Wielinq Academy bestaat uit 5 modules en een intervisietraject. Er wordt hiernaast ook een tweedaagse variant van de Wielinq Academy aangeboden en individuele modules. We vertellen je graag wat deze modules inhouden, wat je kan leren en wie de trainers zijn. 

 

ADVIESVAARDIGHEDEN

Als inhoudelijk expert heb je veel kennis en ervaring in huis, maar de inhoud alleen is vaak niet genoeg om anderen écht te overtuigen. Het is hiervoor van groot belang de vraag achter de vraag helder te krijgen en je advies helder en overtuigend over te brengen. Tijdens de training Adviesvaardigheden leer je de fijne kneepjes van luisteren en observeren, maar ook het opzetten van een analyse van de situatie en hoe je er als adviseur voor zorgt dat je advies ook werkelijk wat uithaalt.

Trainers: Dirk Dekker en Hilde Schwantje

1Doel
Overtuigend en krachtig leren adviseren om vanuit vakinhoudelijke deskundigheid opdrachtgevers verder helpen in specifieke situaties.
2Leerdoelen
Na deze module is de deelnemer in staat om:
 • Inzicht te krijgen en geven in de context en het probleem van de klant
 • De klant te ondersteunen bij het formuleren van een goede opdracht
 • Een passende oplossing te ontwikkelen en communiceren
 • Een effectief en gedragen transitieplan te ontwikkelen
 • De opdracht succesvol af te ronden
En is de deelnemer bewust van:
 • Zijn of haar eigen rol als adviseur
 • Het effect van het toepassen van verschillende invloedstijlen
3Methoden & Interventies
 • Rollenspel
 • Praktische opdrachten aan de hand van een casus
 • Storytelling en delen van best practices
 • Groepsdiscussie
De training kan worden aangepast aan de behoefte en het niveau van volwassenheid van de trainees

 

VERANDERKUNDE

Hoe kan je als consultant zorgdragen voor een duurzame verandering in een organisatie? Op een manier die niet meer moeite kost dan nodig? Aan de hand van de theorie uit de veranderkunde kijken we naar verschillende mogelijke aanpakken. Hoe je een goede diagnose maakt van het vraagstuk en een veranderstrategie kan uitwerken die hierbij past. Een dag waarin de vertaalslag maken van actuele theorie naar praktische toepassing.

Trainers: Arjan Geurts en Annelien de Ruijter-Stapel

1Doel
Bewust kunnen kiezen voor een passende veranderaanpak
2Leerdoelen
Na deze module is de deelnemer in staat om:
 • De vijf veranderkleuren begrijpen en kunnen toepassen
 • Zijn eigen voorkeursaanpak te kennen
 • Meervoudig kijken om een diagnose te stellen
 • Een situationele keuze te maken voor de veranderstrategie
 • Inzicht te hebben in de mogelijke weerstand tegen verandering
3Methoden & Interventies
 • Online test
 • Storytelling en het delen van Best Practices
 • Groepsopdrachten
 • Groepsdiscussie
De training kan worden aangepast aan de behoefte en het niveau van volwassenheid van de trainees

 

PROJECTMANAGEMENT

Organisaties kiezen er meestal voor om complexere opdrachten als project uit te voeren. Vaak wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Prince2 als project management methode. Van een opdracht een project maken, vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wat houdt projectmatig werken nu daadwerkelijk in? Wanneer is het eigenlijk een project en wat is het verschil met je ‘gewone’ dagelijkse activiteiten? Deze training brengt je de basis die nodig is om effectief projectmatig te kunnen werken en bij te dragen aan het projectsucces.

Trainer: Ruud Vermeulen

1Doel
Een beter begrip van de principes van projectmatig werken en inzicht in hoe dit gebruikt kan worden in het dagelijkse werk.
2Leerdoelen
Na deze module is de deelnemer in staat om:
 • De basis van projectmatig werken toe te passen in het werk
En heeft de deelnemer kennis kennis van:
 • Wanneer projectmatig werken wel en beter niet toegepast kan worden
 • Het belang van de business case, doelen, resultaten en fasering
 • Waar een project tijdens de uitvoering op gestuurd moet worden
 • Hoe wijze de besluitvorming kan worden georganiseerd
 • Hoe het project afgesloten wordt
 • Hoe belanghebbenden bij het project kunnen worden betrokken
 • De rol van de opdrachtgever en de projectteamleden
3Methoden & Interventies
 • Theorie over projectmatig werken
 • Casus en oefeningen
 • Discussie op basis van ervaringen van deelnemers
De training kan worden aangepast aan de behoefte en het niveau van volwassenheid van de trainees

 

AGILE WERKEN

Wat maakt een organisatie wendbaar? En waarom is dat belangrijk? Iedere organisatie wil tegenwoordig “agile” zijn. Maar waarom lukt dat niet altijd zomaar? Is het hebben van “agile teams” voldoende of is er meer nodig? Wat is het verschil tussen “doing agile” en “being agile”. In dit deel van de Wielinq Academy word je meegenomen in de wereld van agility. Niet als een trucje maar vertrekkend vanuit de bedoeling. Je leert de basics maar ook vanuit praktijkervaringen. It’s not an easy road.

Trainer: Cor Broekhuizen

1Doel
Een beter begrip van Agility in het algemeen en begrijpen waarom echte business agility belangrijk is voor organisaties die relevant willen blijven.
2Leerdoelen
Na deze module heeft de deelnemer kennis van:
 • Agile/Scrum, Scaling Agile, Portolio management en DevOps
 • Wat is (true business) Agility
 • Waarom is dat belangrijk?
 • Hoe kan je organiseren op Agility
 • Wat zijn de meest voorkomende valkuilen?
 • Wat betekent persoonlijke Agility voor jou?
 • Hoe agility te gebruiken
3Methoden & Interventies
 • Storytelling en het delen van Best Practices
 • Games en videos
De training kan worden aangepast aan de behoefte en het niveau van volwassenheid van de trainees

 

JIJ EN JE WERK

Juist voor voor jonge professionals kan het een uitdaging zijn balans te vinden tussen werk en prive. Je ambities zijn hoog, maar er is meer dan het werk. In deze module leer je hoe je om te gaan met stressvolle situaties, bewuste keuzes te maken voor je werk-prive balans en krijg je praktische tips om vol aandacht te werken in een wereld vol afleiding.

Trainer: Saskia Gierveld Ruisch & Arjan Geurts

1Doel
Beter kunnen omgaan met stress en bewuste keuzes maken in werk-privé balans. Op een efficiënte manier kunnen werken in een wereld vol afleiding.
2Leerdoelen
Na deze module is de deelnemer in staat om:
 • De mogelijke triggers voor stress te herkennen
 • Een persoonlijke strategie te hebben om stress te kunnen hanteren
 • Een bewuste keuze te maken rondom werk-privé balans
 • Efficiënt te werken in een wereld vol afleiding
En heeft de deelnemer kennis van:
 • Methodes om te werken met agenda, to-do lijsten en mail
 • Focus: diep werk en strategieën om hiertoe te komen
3Methoden & Interventies
 • Storytelling en het delen van Best Practices
 • Groepsdiscussie
De training kan worden aangepast aan de behoefte en het niveau van volwassenheid van de trainees

 

INTERVISIE

Tussen de inhoudelijke modules door organiseren wij een aantal intervisie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten koppelen we de (werk)praktijk aan de inhoudelijke modules. Zo leren we van elkaar en denken met elkaar mee over praktijksituaties. Er wordt gewerkt volgens een intervisie structuur die helpt om te komen tot oplossingen waar deelnemers in de praktijk weer verder mee aan de slag kunnen.

Trainers: Remko Zuidgeest en Hilde Schwantje

1Doel
Samen met de deelnemers verbinden van de dagelijkse praktijk met de lessen uit de training
2Leerdoelen
Na deze module is de deelnemer in staat om:
 • Intervisie voor zichzelf en met anderen te organiseren
 • Problemen en obstakels uitgebreid te analyseren
En heeft de deelnemer kennis van:
 • Meerdere intervisiemethoden
 • Het geven en ontvangen van feedback
 • Het meervoudig kijken naar casuïstiek en de eigen werkpraktijk
3Methoden & Interventies
Verschillende intervisiemethodes, waaronder: 10-stappen model, associatie, Lynn Hoffman methode, Nieuwe vragen, Roddelen, dialoog

De training kan worden aangepast aan de behoefte en het niveau van volwassenheid van de trainees

 

WAT ANDEREN ZEGGEN

 • "Bijzonder prikkelend om je kennis te delen met een leuke groep scherpe trainees en daar feedback op te krijgen!"
  Cor Broekhuizen
  Training "Agile Werken"
 • "Toen ik als adviseur startte bij Wielinq viel het mij op hoeveel kennis en ervaring mijn collega’s hebben. Ik wilde als young professional graag van hen leren en zou het mooi vinden om anderen die kans ook te geven. Vanuit deze gedachte heb ik de Wielinq Academy opgericht."
  Hilde Schwantje
  Mede-oprichter Wielinq Academy