Overheid

Digitalisering van de gemeentelijke opgave

De overheid staat voortdurend voor de maatschappelijke (en politieke) uitdaging om haar dienstverlening efficiënter en effectiever in te richten. In het aangaan van deze uitdaging staan informatievoorziening, digitalisering en dataficering centraal. Inwoners en ondernemers willen regie op hun eigen gegevens, en verwachten dat de overheid hen hierin faciliteert. Dit betekent dat de IT omgeving en óók de wijze van werken in bedrijfsprocessen aangepast moet worden aan deze nieuwe digitale realiteit. De nieuwe wereld is verbonden, digitaal, mobiel, gerobotiseerd en voorzien van kunstmatige intelligentie. Dit biedt volop kansen en uitdagingen; in het maatschappelijk speelveld zelf, de ambtelijke organisatie van overheidsprocessen (flexibilisering). Kortom nieuw digitaal leiderschap. Actuele issues zijn thuiswerken, informatieveiligheid, bedrijfszekerheid van IT, applicaties in de ‘cloud’, kostenreductie en tegelijkertijd investeren in digitalisering, bestuurlijke en beleidsmatige flexibiliteit.

Wielinq helpt de overheid keuzes te maken over de inzet van technologie. Dat doen we door het combineren van organisatieverandering (mens en cultuur) met digitale transformaties (technologie en anders organiseren). We hebben oog voor de financiën en politieke sensitiviteit, en tillen ICT op de bestuurstafel.

  • Wielinq begeleidt: bestuurders, directieteams en CIO’s in de digitalisering en ontwikkeling van gemeentelijke processen en de IT-organisatie om zo maatschappelijke opgaven op te lossen.
  • Wielinq adviseert: directieteams en domeinmanagers bij het maken van strategische keuzes met betrekking tot de inrichting van het digitale ecosysteem ten behoeve van de informatievoorziening.
  • Wielinq maakt: digitale transitie strategieën, implementatievoorstellen en strategisch beleid (op technisch, business en informatiekundig gebied).
  • Wielinq implementeert: met duurzaam resultaat.
  • Wielinq evalueert: bestaande (digitale) situaties en implementaties. Als trusted advisor voeren wij onafhankelijke second opinions, audits en evaluaties uit.
  • Wielinq levert: expertise en is bruggenbouwer voor gemeenten die meer willen halen uit de afstemming en samenwerking tussen business & IT.

Onze opdrachtgevers