Gezamenlijk aanbesteden van leermiddelen als dienst