Quickscan

Mobiliseren van IT-afdeling als veranderaar

De zorgsector is onderhevig aan veel veranderingen, zowel geplande als ongeplande. Een actueel thema nu, is om aan de eisen voor het digitaal uitwisselen van gegevens te voldoen.  Dit is een grote veranderkundige uitdaging omdat het niet alleen om technische- en IT aanpassingen gaat, maar ook de zorgprocessen, wijze van samenwerken en het gedrag beïnvloedt. Een goede samenwerking tussen Zorg & IT is belangrijk om digitalisering in de zorg succesvol te laten zijn.

Het doel van onze Quickscan is om de IT-afdeling inzicht te geven in de verschillende manieren van denken en handelen bij veranderingen. De verzamelde inzichten, nieuwe kennis en geboden praktische handvaten helpen om bewuster aan de slag te gaan met digitaliseringsprojecten, en zo de samenwerking tussen de Zorg & IT te verbeteren én de digitalisering zo succesvol mogelijk te laten zijn.

De kosten voor de Quickscan (gebaseerd op 5 dagen) bedragen €4500,– (ex. btw).