#4 Externe factoren van invloed op het veranderproces