Verandercommunicatie

Bij IT projecten in de zorg gaat vaak veel tijd en geld uit naar het beantwoorden van de WAT-vraag: wat willen we bereiken?
Opvallend is dat er nog steeds weinig tijd en aandacht uit gaat naar het beantwoorden van de HOE-vraag: hoe nemen we de mensen mee?

Voorbeelden van HOE vragen zijn;

  • Hoe zorgen we ervoor dat betrokkenen voldoende weten over de geplande verandering? Hoe zorgen we dat ze mee willen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste kennis en de juiste middelen tot hun beschikking hebben en zodoende mee kunnen?
  • En hoe zorgen we dat we het ook echt doen en volhouden?

Dat mensen het weten, willen, kunnen én doen, is een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie.
Verandercommunicatie gaat over deze HOE-vragen.

 

 

Richten: communicatiedoelen in de tijd

Bij IT trajecten is vaak sprake van een fasering en wij adviseren om de communicatiedoelen daarop af te stemmen. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe versie van het EPD of de implementatie van een nieuwe functionaliteit in het huidige EPD, zoals consult 2.0.

Het uitzetten van de communicatiedoelen in de tijd noemen wij een Gewenste state of mind kalender. Commitment hierop is belangrijk, dat helpt bij het waarderen van goede communicatie. Tussentijds de voortgang monitoren en rapporteren hoort bij de aanpak en natuurlijk waar nodig bijsturen.

Een voorbeeld van gewenste state of mind kalender;

verandercommunicatie

 

Wekt dit je interesse?

Neem contact met ons op via zorg@wielinq.nl.